[Lublin] Goat Cup 09-10.03.19

Szukasz graczy w swoim mieście? chcesz dołączyć do istniejącej ligi? Zajrzyj tutaj.
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Misque
liniowy
Posty: 120
Rejestracja: 16 cze 2018, 21:40
Kontakt:

[Lublin] Goat Cup 09-10.03.19

Post autor: Misque » 08 sty 2019, 18:17

Obrazek


witamy, witamy

Goat Cup

Miejsce Klub Astoria

Obrazek

Nasi Sponsorzy:

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zapisy:

1. Elkołak
2. Misque
3. Blackbazyl
4. Lahmi
5. Noun
6. Poe
7. Ulizzez
8. Cyryl
9. Kędzi
10. Dae
11. Grodzio
12. Dabi
13. Niko
14. Ślimaq
15. Mysza
16. Tomek Kos
17. Domingo
18. Maciou
19. Ciastek
20. Tracker1024
21. Reszka
22. Rover
23. MarkusNord
24. Jakubek
25. Micanser
26. Jaskier
27. Manit0u
28. Bratiszka
29. Tomas
30. Snajper
31. KapitanStokczan
Ostatnio zmieniony 17 lut 2019, 22:45 przez Misque, łącznie zmieniany 39 razy.

Awatar użytkownika
Misque
liniowy
Posty: 120
Rejestracja: 16 cze 2018, 21:40
Kontakt:

Re: [Lublin] Challenger "nazwa sie rodzi" 09-10.03.19

Post autor: Misque » 08 sty 2019, 18:18

Obrazek

https://www.facebook.com/GoatCupLublin

Jeżeli chcesz przetestować się przed Polish Open, jeżeli chcesz spędzić czas w miłej ekipie lubelskiej, czekamy właśnie na Ciebie, przyjedź do naszego pięknego Miasta :)


Regulamin

Panowie: 30 zł
Panie: wstęp darmowy

Panom, którzy przyjadą ze swoimi Paniami przyprawiamy rogi za darmo :lol:

Tier
W celu zmniejszenia dysproporcji pomiędzy różnymi rasami, Goat Cup będzie dzielił rasy na cztery poziomy.
- Tier 1: Amazonki, Bretończycy, Krasnoludy Chaosu, Mroczne Elfy, Krasnoludy, Lizardmen, Norsi, Orkowie, Skaven, Nieumarli, Leśne Elfy.
- Tier 2: Chaos Renegades, Elf Union, High Elves, Ludzie, Khemri, Necromantic
- Tier 3: Daemony Khorne, Chaos, Nurgle's Rotters, Slann, Underworld Denizens, Vampires
- Tier 4: Gobliny, Halflingi, Ogry

Tworzenie zespołu
Turniej będzie rozgrywany jako turniej zmartwychwstania. Wszystkie kontuzje, w tym śmierć, zostaną usunięte po każdym meczu. Zespoły na Goat Cup zostaną zbudowane i otrzymają ulepszenia (dodatkowe umiejętności lub ulepszenia statystyk) w zależności od ich umiejscowienia w systemie poziomów powyżej. Skład wszystkich drużyn i wszystkie ulepszenia, które należy wziąć pod uwagę, muszą zostać wybrane przed turniejem.

Budowanie zespołu
Trenerzy muszą wydać minimum 1.100.000 sztuk złota podczas budowania swojej drużyny. Budując swoją drużynę, możesz kupić:
- Co najmniej 11 standardowych graczy w rosterze przed każdym sp
- 0-8 Re-Rolls
- Asystenci
- cheerleaderki
- 0-1 Aptekarz lub Igor, w zależności od rasy
- 0-9 FF
- Inducements. Koszt będzie następujący:
- 0-2 beczki na każde 50 k
- 0-3 Łapówki za każde 100 k, dla goblinów tylko za każde 50 k
- 0-1 Masterchef dla 300 k, dla Halflings tylko 100 k
- 0-2 Zatwierdzone przez NAF gwiazdy
Wizards, (in)famous coaching staff and/or Special Play Cards nie są dozwolone podczas Goat Cup

Dodatkowe środki pieniężne
Każdy zespół otrzymuje dodatkowe środki finansowe w oparciu o swój poziom. Gotówkę startową można wykorzystać do budowania zespołu (jak wyżej) lub do zakupu umiejętności lub kombinacji obu. Gotówkę za gry 2,3,4,5 można wydać tylko na umiejętności.

Podział kasy na mecze turnieju, zapożyczone z Polish Open, dziękujemy bardzo :

Obrazek

- Zwykła umiejętność kosztuje 20 k
- Podwójna umiejętność kosztuje 30 k
- Tier 1-3 są ograniczone do jednej podwójnej umiejętności podczas turnieju
- Tier 4 może mieć więcej niż jedną podwójną umiejętność
- Twój roster może mieć jednego zawodnika, który ma dwie dodatkowe umiejętności. Obie umiejętności muszą być normalnymi umiejętnościami, a druga umiejętność kosztuje 30.000 sztuk złota.
- Tier 4 może kupić pojedyncze ulepszenie statystyk. Nie można tego połączyć z żadną inną dodatkową umiejętnością.
- + MA / AV kosztuje 40.000 sztuk złota,
- + AG 50 000 sztuk złota
- + ST 60.000 sztuk złota.
- Star players nie mogą otrzymywać dodatkowych umiejętności lub ulepszeń statystyk
- Umiejętności "Piling On" będą używane zgodnie z CRP,
Całe złoto niewydane każdego dnia jest tracone i nie przenosi się na kolejne dni. Jeśli zdecydujesz się nie wydawać całego swojego złota, Rada Szyderców dziękuje za ten wkład w ich dalszy rozwój.


Przy tworzeniu proszę używać tego skoroszytu: www.nafworldcup.sbbm-turniere.com/Downl ... oster.xlsx
Rozpiski proszę wysyłać na adres: goatcuplublin@gmail.com
Wszystkie rozpiski powinny zostać dostarczone do 4 marca do godziny 16:00


Scoring & Tiebreaker
Pierwszego dnia zagramy 3 gry, a drugiego 2 gry.

Do rankingu zostanie użyty następujący system punktowy:

Wygrana: 2 punkty
remis: 1 punkt
przegrana: 0 punktów


W celu ustalenia pozycji końcowej i wygrania Goat Cup zastosowana zostanie następująca kolejność:
1. Punkty trenera
2. Punktacja przeciwnika
3. Wyniki Head-to-head w celu wyłonienia zwycięzcy Goat Cup
4. td
5. cas
6. Rzut monetami w celu wyłonienia zwycięzcy

Zespoły
Opis zespołów znajduje się w regulaminie (BB2016, DZ1, DZ2, Spike! 1-3) oraz na stronie NAF.

Inducements
zasady offical (BB2016, DZ1, DZ2, Spike! 1-3).

Zasada dodatkowa
Przed pierwszym meczem, każdy trener na Goat Cup otrzymuje rogi (w prezencie od naszego Koziołka Lubelskiego) na jednego liniowego zawodnika do końca meczu (gdy będzie to koza chaosu to, że rogi ma już tak przyprawione to jest wściekła z tego powodu i dostaje juggernaut).

SOBOTA

10:00-10:30 - rejestracja
10:30-13:00 - Runda 1
13:15-15:45 - Runda 2
15:45-16:15 - Przerwa
16:15-18:45 - Runda 3

NIEDZIELA

10:00-12:30 - Runda 4
12:45 - 15:15 - Runda 5
15:30 - Rozdanie nagród

Wymóg malowania - 3 kolory minimum

wiadomości przed turniejem również będą dostępne na blogu : https://okiemnurgla.blogspot.com/

Conditions
Tier
In order to reduce the unbalancing between the different races the Goat Cup will be divide the races into four tiers.
· Tier 1: Amazons, Bretonnians, Chaos Dwarves, Dark Elves, Dwarves, Lizardmen, Norse, Orcs, Skaven, Undead, Wood Elves
· Tier 2: Chaos Renegades, Elf Union, High Elves, Humans, Khemri, Necromantic
· Tier 3: Daemons of Khorne, Chaos, Nurgle’s Rotters, Slann, Underworld Denizens, Vampires
· Tier 4: Goblins, Halflings, Ogres
Team Creation
The tournament will be played as a resurrection tournament. All injuries, including death, will be cleared after every game. Teams at the Goat Cup will be built and will gain improvements (additional skills or stat upgrades) according to their placement in the tier system above. The composition of all teams and all improvements to be taken must be submitted before the tournament.
Team Building
Coaches must spend a minimum of 1,100,000 gold pieces when building their team. When building your team, you may buy:
· At least 11 standard roster players before any star player
· 0-8 Re-Rolls
· Assistant coaches
· Cheerleaders
· 0-1 Apothecary or Igor, depending on race
· 0-9 Fan Factor
· Inducements. The cost will be as following and will count for all 9 games:
o 0-2 Bloodweiser Kegs for each 50 kgp
o 0-3 Bribes for each 100 kgp, for Goblins only for each 50 kgp
o 0-1 Masterchef for 300 kgp, for Halflings only 100 kgp
o 0-2 NAF-approved star players for their regular cost
Wizards, (in)famous coaching staff and/or Special Play Cards are explicitly not allowed at the Goat Cup
Additional Cash
Each team receives additional funding based on their tier. Starting cash can be used for team building (as above) or used to buy skills or a mixture of both. Cash for days 2 can only be spent on skills.
Tier Starting Cash Day 2
(gold pieces) (before game 4)
1 1,160,000 40,000
2 1,200,000 50,000
3 1,250,000 50,000
4 1,250,000 70,000

· A ‘normal’ skill costs 20 kgp
· A ‘double’ skill costs 30 kgp
o Tiers 1-3 are limited to one double skill during the tournament
o Tier 4 may have more than one double skill
· Your roster can have one player that has two additional skills. Both skills must be normal skills and the second skill has a cost of 30,000 gold pieces. These skills can be added at different times in the event.
· Tier 4 may buy a single stat upgrade. This cannot be combined with any other additional skill.
o + MA / AV costs 40,000 gold pieces,
o + AG 50,000 gold pieces and
o + ST 60,000 gold pieces.
· Star players may not receive additional skills or stat upgrades
· The Skill "Piling On" will be used according to CRP, i.e. no Re-Rolls are required
All gold left unspent each day is lost, and does not carry over to subsequent days. If you choose to not spend all of your gold, the organizing committee thanks you for your contribution to our bar tab!

How to win the Tournament (Scoring & Tiebreaker)
We will play 3 games on a first day and two games on a second.
For ranking the following point system will be used:

Win: 2 Points
Tie: 1 Points
Loss: 0 Points


For determining the final standing and crowning the Goat Cup the following order will be applied:
1. Coach Points
2. Opponent score
3. Head-to-head performance to determine the Goat Cup winner
4. Net touchdowns
5. Net casualties
6. Public coin toss to determine the Goat Cup winner
Teams
For team description please see offical rules (BB2016, DZ1, DZ2, Spike! 1-3) and the NAF website.

Permanent Inducements
For inducement description please see offical rules (BB2016, DZ1, DZ2, Spike! 1-3).

Additional Rule

Before the first match, each coach on the Goat Cup receives horns (from Lublin Goat) on one random player (dice throw) until the end of the match.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2019, 10:34 przez Misque, łącznie zmieniany 11 razy.

Kędzi
liniowy
Posty: 119
Rejestracja: 16 sie 2018, 01:35

Re: [Lublin] Challenger "nazwa sie rodzi" 09-10.03.19

Post autor: Kędzi » 08 sty 2019, 18:24

Lokal z trunkiem wszelakim już wstępnie zaklepany więc ...
Wyniki turniejowe(W/R/P):
8/2/3

Awatar użytkownika
Niko
trener
Posty: 1228
Rejestracja: 05 cze 2013, 18:41

Re: [Lublin] Challenger "nazwa sie rodzi" 09-10.03.19

Post autor: Niko » 08 sty 2019, 19:51

zamierzam być
Deadline WIE że Nuffle to takie czekoladki... :roll:
W klasyfikacji warszawskich klubów Deadline jest przedostatni, Gamonie maja wicemistrza

Obrazek

KapitanStokczan
liniowy
Posty: 178
Rejestracja: 28 wrz 2017, 21:55
Lokalizacja: Łódź

Re: [Lublin] Challenger "nazwa sie rodzi" 09-10.03.19

Post autor: KapitanStokczan » 08 sty 2019, 19:57

Debiutancki turniej będę i ja ;)

Jaskier
trener
Posty: 834
Rejestracja: 14 gru 2017, 23:35
Lokalizacja: Tarnów

Re: [Lublin] Challenger "nazwa sie rodzi" 09-10.03.19

Post autor: Jaskier » 08 sty 2019, 21:21

myślałem że jednodniówka... na dwódniówkę piszę się i ja!
2018r 21/10/9
Markotne Jaszczury(Liz)41/14/16
Unia Darków(DE)3/0/2
Muminki Tarnów(Und)3/4/2
"Size matters not. Look at me. Judge me by my size. Do you?" - Yoda

Awatar użytkownika
leon
Zdobyte Trofea:
Zdobyte Trofea:
Posty: 2377
Rejestracja: 13 lut 2015, 07:42

Re: [Lublin] Challenger "nazwa sie rodzi" 09-10.03.19

Post autor: leon » 08 sty 2019, 21:24

kurna chcialem byc w Lublinie na 1 turnieju. niestety data jest zbyt szybka. nie dam rady na 4 turniej w tak krotkim odstepie czasu sie wyrwac.

Jaskier
trener
Posty: 834
Rejestracja: 14 gru 2017, 23:35
Lokalizacja: Tarnów

Re: [Lublin] Challenger "nazwa sie rodzi" 09-10.03.19

Post autor: Jaskier » 08 sty 2019, 21:27

KapitanStokczan pisze:
08 sty 2019, 19:57
Debiutancki turniej będę i ja ;)
pfff... w Tarnowie odpuściłeś debiutancki :lol: :lol: :lol: (spokojnie, rozumiem czemu...)

Mam nadzieję że u mnie chociaż na turnieju w 2020 będziesz z wiadomej okazji ;)
2018r 21/10/9
Markotne Jaszczury(Liz)41/14/16
Unia Darków(DE)3/0/2
Muminki Tarnów(Und)3/4/2
"Size matters not. Look at me. Judge me by my size. Do you?" - Yoda

Awatar użytkownika
Elkołak
Zdobyte Trofea:
Zdobyte Trofea:
Posty: 2993
Rejestracja: 08 lip 2014, 13:21
Lokalizacja: Grudziądz

Re: [Lublin] Challenger "nazwa sie rodzi" 09-10.03.19

Post autor: Elkołak » 09 sty 2019, 06:51

Jak nie będzie śniegu - będę
Jak śnieg będzie mnie nie będzie :D
steam: Elkolak75

PO 2016 Strażnicy Kostnicy (khemri) 1-4-0
PO 2017 Szydercze Piszczele (undead 2-0-3
PO 2018 Szepczące Mogiły (Necro) 3-1-1
Od martwego elfa lepszy jest tylko taki, który konając zdradza Ci taktykę swojej drużyny...

Awatar użytkownika
MarkusNord
trener
Posty: 1091
Rejestracja: 27 lis 2016, 23:15

Re: [Lublin] Challenger "nazwa sie rodzi" 09-10.03.19

Post autor: MarkusNord » 09 sty 2019, 09:23

Grubo się robi z terminami... Nie wiem czy dam radę bo zagęściło tych wyjazdów. W lutym dam znać.
Prezes jest tylko jeden!

steam: MarkusNord
FUMBBL: MarkusNord


Obrazek

ODPOWIEDZ

Wróć do „Ligi/Turnieje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość